Onze visie

Het hoofddoel van ons netwerk is de fysiotherapeutische zorg voor NAH-patienten in de eerste lijn optimaal te maken.


Dit doen we op de volgende wijze:

  • de patient staat centraal in zijn behandelplan, de hulpvraag vormt het uitgangspunt
  • de patient wordt actief betrokken bij zijn revalidatie
  • de overgang van de tweede- naar de eerstelijnsfysiotherapie laten we zo vloeiend mogelijk verlopen zodat de behandelingen nauw op elkaar aansluiten.
  • we werken zonder wachtlijsten
  • we zoeken zo nodig een multidisciplinaire samenwerking met de behandelende artsen, thuiszorg, ergotherapeuten en logopedisten


We willen u helpen om zo zelfstandig mogelijk thuis te kunnen functioneren. Dit betekent (verder)revalideren en leren omgaan met de beperkingen van de aandoening in het dagelijkse leven.