Onze werkwijze

Neurologisch geschoolde fysiotherapeuten in West Brabant hebben met elkaar een netwerk gevormd. We komen regelmatig bij elkaar en communiceren om kennis en informatie uit te wisselen. Hierdoor blijft ieder lid op de hoogte van de nieuwste neurologische behandelmethoden en zijn effectiviteit.
Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen welke vastgesteld zijn door het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) in samenwerking met de Nederlandse Huisartsenvereniging en de Nederlandse Hartstichting.

Daarnaast is er een goede samenwerking met neurologen, revalidatieartsen, huisartsen,
thuiszorg, andere hulpverleners en patiëntenorganisaties die betrokken zijn bij de
NAH-patiënten in West Brabant.

Fysiotherapie is vrij toegankelijk met of zonder verwijzing van een arts/specialist.
Afhankelijk van uw verzekering zal de behandeling volledig of gedeeltelijk vergoed worden.

U kunt bij ons terecht via het maildres: info@nahfysionet.nl. U kunt ook contact zoeken met een van de fysiotherapeuten uit onze adressenlijst.